عبارت جستجو باید حداقل 4 حرف باشد
5,539 1398/09/03 - 13:59

سنگ کیمیای بیرجند

سنگ کیمیای بیرجند

نام مدیر عامل : رضا خدابخش

نام مدیر فروش : محمدرضا محمدی

خراسان جنوبی-بیرجند-شهرک صنعتی-بلوار تولید-نبش تولید 5

www.kimiagranite.com

12,142 1399/06/02 - 14:20

سنگبری آسیا

سنگبری آسیا

نام مدیر عامل : مصطفی نادیان

نام مدیر فروش : محمد نادیان

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 20

684 1398/11/13 - 12:41

سنگبری الزهرا

سنگبری الزهرا

نام مدیر عامل : محسن روح الهی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-چهارراه دوم-بین خیابان20 و24

998 1398/11/07 - 12:29

سنگبری الهیه

سنگبری الهیه

نام مدیر عامل : محمد بلور

نام مدیر فروش : مهدی فروتن

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان24

3,362 1399/02/20 - 16:30

سنگبری ایزد سالن (1)

سنگبری ایزد سالن (1)

نام مدیر عامل : امیررضا خواجه

نام مدیر فروش : امیررضا خواجه

اصفهان-شهرک صنعتی محمود آباد ، خیابان هیئت امنا

1,257 1399/07/24 - 12:20

سنگبری پگاه

سنگبری پگاه

نام مدیر عامل : غلامرضا جعفری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان34 گچ

2,052 1398/04/05 - 22:03

سنگبری داروغه

سنگبری داروغه

نام مدیر عامل : علی داروغه

نام مدیر فروش : علی داروغه

خراسان رضوی-مشهد-جاده فریمان-بعد از بهشت رضا-شهرک صنعتی تپه سلام-خیابان هفتم

1,392 1398/11/06 - 15:55

سنگبری زیتون

سنگبری زیتون

نام مدیر عامل : مهرداد سلطانی

نام مدیر فروش : مجید امیریوسفی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-نبش فلکه گچ

1,544 1398/04/05 - 22:07

سنگبری سپه سالار (1)

سنگبری سپه سالار (1)

نام مدیر عامل : ناصر جمشیدی

نام مدیر فروش : محمدرضا جمشیدی

اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 26 شرقی

695 1398/11/29 - 17:44

سنگبری سحر

سنگبری سحر

نام مدیر عامل : رضا سلطانی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان6

1,141 1399/01/28 - 11:07

سنگبری سروش

سنگبری سروش

نام مدیر عامل : فرزاد دفاعی

نام مدیر فروش : علی سعیدی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 34

4,719 1399/01/26 - 10:38

سنگبری سلطانی

سنگبری سلطانی

نام مدیر عامل : غلامعلی محمد سلطانی

نام مدیر فروش : بنیامین محمد سلطانی

تهران-تهران-- روبروی شهرک صنعتی شمس آباد- مقابل بانک ملی -کوچه سنگبریها- پلاک11

1,536 1398/08/04 - 10:40

سنگبری شیرکوه

سنگبری شیرکوه

نام مدیر عامل : محمدجعفر ستاره

نام مدیر فروش : محمدجعفر ستاره

اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 34-خیابان احرار

722 1398/11/08 - 18:09

سنگبری عموتقی

سنگبری عموتقی

نام مدیر عامل : رجبعلی عموتقی

نام مدیر فروش : مهدی عموتقی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان20

695 1398/11/06 - 16:02

سنگبری فرات

سنگبری فرات

نام مدیر عامل : رسول رضوانی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 33 (جدیدالاحداث)

سنگبری قربانی سالن (1)

نام مدیر عامل : حیدر قربانی

نام مدیر فروش : نادر مهرعلی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-فرعی26

2,011 1398/04/06 - 11:01

سنگبری قصر سنگ

سنگبری قصر سنگ

نام مدیر عامل : ابراهیم شاهزاده

نام مدیر فروش : احسان شاهزاده حمزه

خراسان رضوی-مشهد-جاده سنتو-بین آزادی 117 و 119-روبروی بلوار میثاق

873 1399/01/26 - 10:34

سنگبری گلچین (2)

سنگبری گلچین (2)

نام مدیر عامل : آرش حیدری

نام مدیر فروش : علیرضا کبیریان

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-فرعی 26

2,257 1398/10/07 - 13:31

سنگبری مهرنیا (2)

سنگبری مهرنیا (2)

نام مدیر عامل : محمدرضا لطف الهی

نام مدیر فروش : علی اقبالیان

اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 38

www.almasgranite.com

4,119 1399/03/26 - 09:31

سنگبری میلان

سنگبری میلان

نام مدیر عامل : اصغرحاج حیدری

نام مدیر فروش : محمد کریمیان

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 26 شرقی

673 1398/11/06 - 15:58

سنگبری نبوت

سنگبری نبوت

نام مدیر عامل : نورالله پیری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان38

1,791 1398/11/02 - 16:23

سنگبری نماساز

سنگبری نماساز

نام مدیر عامل : نجفعلی حب علی

اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 16 فرعی

456 1398/09/27 - 14:22

سنگبری نوآفرین

سنگبری نوآفرین

نام مدیر عامل : امیر جباری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان44

2,529 1398/11/01 - 16:19

سنگبری نیاوران

سنگبری نیاوران

نام مدیر عامل : عنایت حاج حیدری

نام مدیر فروش : محسن حاج حیدری

اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 26 شرقی

  • 1
  • 2

ورود

ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ و عدد و حروف خاص استفاده کنید

درخواست قیمت

درخواست شما با موفقیت ارسال شد
تعداد درخواست ارسال شده :
باشه
درخواست شما ارسال نشد
باشه