عبارت جستجو باید حداقل 4 حرف باشد
13,892 1399/04/14 - 14:35

سنگ نمونه

سنگ نمونه

نام مدیر عامل : سید علی حسینی

نام مدیر فروش : سید حسین حسینی

تهران-شهرک صنعتی شمس آباد-سمت چپ-20 متری البرز

343 1398/11/14 - 09:44

سنگبری آنجل

سنگبری آنجل

نام مدیر عامل : داود حب علی

نام مدیر فروش : سلمان سلیمانی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان هیئت امنا-بین خیابان18و20

3,880 1398/12/08 - 12:46

سنگبری اترک

سنگبری اترک

نام مدیر عامل : بهزاد دباغی

نام مدیر فروش : حیدر طالبی

اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 16

561 1398/10/16 - 15:56

سنگبری اخوان صمیمی

سنگبری اخوان صمیمی

نام مدیر عامل : امیرحسین صمیمی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان34(گز)

469 1398/12/12 - 09:36

سنگبری اصفهان مرمر

سنگبری اصفهان مرمر

نام مدیر عامل : حیدرعلی شهریان

نام مدیر فروش : محمد شهریان

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 34 گچ

461 1398/12/06 - 13:43

سنگبری اورچین 2

سنگبری اورچین 2

نام مدیر عامل : منصور حاج حیدری

نام مدیر فروش : رضا حاج حیدری

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-ابتدای خیابان هیئت امنا

641 1399/02/20 - 16:31

سنگبری ایزد سالن(2)

سنگبری ایزد سالن(2)

نام مدیر عامل : امیررضا خواجه

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان هیئت امنا

1,497 1398/11/26 - 12:52

سنگبری بهاران

سنگبری بهاران

نام مدیر عامل : حسین رواخواه

نام مدیر فروش : داود رواخواه

اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 34

427 1398/12/21 - 15:02

سنگبری بهنام

سنگبری بهنام

نام مدیر عامل : علیرضا خوش اخلاق

نام مدیر فروش : بهنام خوش اخلاق

اصفهان-شهرک صنعتی محموآباد-خیابان40

363 1398/11/08 - 18:07

سنگبری پاستور

سنگبری پاستور

نام مدیر عامل : روح اله زارع

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان20

467 1399/01/28 - 12:13

سنگبری پایتخت

سنگبری پایتخت

نام مدیر عامل : سجاد روح الهی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-فرعی43

11,178 1399/02/27 - 15:05

سنگبری تریمو

سنگبری تریمو

نام مدیر عامل : میثم مختاری

تهران-تهران-شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار بوستان-گلبن 8-پلاک 11و13

812 1399/02/01 - 13:54

سنگبری تعاون نوین

سنگبری تعاون نوین

نام مدیر عامل : محسن رضایی

نام مدیر فروش : محسن رضایی

اصفهان-شهرک صنعتی محودآباد-فرعی43

270 1398/11/01 - 16:22

سنگبری توفیق

سنگبری توفیق

نام مدیر عامل : محمدحسن فرزندی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان26

347 1399/01/28 - 11:32

سنگبری جبار

سنگبری جبار

نام مدیر عامل : محسن حاج هاشمی

اصفهان-خیابان 44

506 1398/10/03 - 10:46

سنگبری جهان آرا

سنگبری جهان آرا

نام مدیر عامل : حاج جعفر جعفرزاه

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-فرعی40

340 1398/11/27 - 17:06

سنگبری حقیقت ششگانه

سنگبری حقیقت ششگانه

نام مدیر عامل : برادران رضوانی

نام مدیر فروش : رضوانی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان38

1,489 1398/08/19 - 17:32

سنگبری رادین

سنگبری رادین

نام مدیر عامل : محمود فرقانی

تهران-تهران-شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار بوستان-گلبن 6

509 1398/09/28 - 12:11

سنگبری سپهسالار

سنگبری سپهسالار

نام مدیر عامل : حسین مانیان

نام مدیر فروش : فرزاد مانیان

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان44

1,461 1398/04/05 - 19:58

سنگبری سخت کاران

سنگبری سخت کاران

نام مدیر عامل : قاسم آقا باقری

مرکزی-محلات-قطب صنعتی صدریه-خیابان صدریه 3

3,752 1399/01/26 - 10:38

سنگبری سلطانی

سنگبری سلطانی

نام مدیر عامل : غلامعلی محمد سلطانی

نام مدیر فروش : بنیامین محمد سلطانی

تهران-تهران-- روبروی شهرک صنعتی شمس آباد- مقابل بانک ملی -کوچه سنگبریها- پلاک11

690 1398/10/02 - 22:54

سنگبری سناتور

سنگبری سناتور

نام مدیر عامل : حسن جورکش

نام مدیر فروش : مهران جورکش

اصفهان-شهرک صنعتی محمود آباد خیابان 40

457 1398/11/05 - 12:47

سنگبری صبا

سنگبری صبا

نام مدیر عامل : علیرضا امیریوسفی

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 24

2,088 1399/04/14 - 10:39

سنگبری عابد اصفهان

سنگبری عابد اصفهان

اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۳۸-خیابان فرعی ۳۸

ورود

ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ و عدد و حروف خاص استفاده کنید

درخواست قیمت

درخواست شما با موفقیت ارسال شد
تعداد درخواست ارسال شده :
باشه
درخواست شما ارسال نشد
باشه