عبارت جستجو باید حداقل 4 حرف باشد
2,285 1396/02/26 - 13:53

CNC

3,352 1399/04/15 - 14:58

سنگ میکاشیست

سنگ میکاشیست

نام مدیر عامل : علی کرمانشاهی

نام مدیر فروش : مرتضی زمانی

کاشان-بلوار قطب راوندی- حکمت50

https://micaschistco.com/

3,759 1399/04/15 - 14:56

Mica Schist Stone

Mica Schist Stone

نام مدیر عامل : Mr.Ali Kermanshahi

نام مدیر فروش : Mr.Morteza Zamani

Tehran-Ravandi Pole Boulevard - Wisdom 50

https://micaschistco.com/

4,565 1399/04/15 - 12:54

Falamak Stone

Falamak Stone

نام مدیر عامل : Mr.MohammadHossein Etemadi

نام مدیر فروش : Mr.Keyvan Javadian

Tehran-North 2nd St., Shourabad Blv, Kahrizak, Qom old road,

http://www.falamakco.com/

4,656 1398/12/14 - 11:48

Maleki Stone

Maleki Stone

نام مدیر عامل : Mr.Mohammad Maleki

نام مدیر فروش : Mrs.Arazi

Tehran-Qom Old Road - Sixty Meter Hossein Abad - Fifth Moein Street

https://www.malekistone.com

1,186 1398/12/05 - 14:37

Zolfaghar Stone

Zolfaghar Stone

نام مدیر عامل : Mr.MohammadAmin Mohammadi

نام مدیر فروش : Mr.MohammadRasoul Solgi

Tehran-Shams Abad Industrial Park, Boulevard Boulevard, Gulben 8 No. 12

http://zolfagharstone.com/

ورود

ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ و عدد و حروف خاص استفاده کنید

درخواست قیمت

درخواست شما با موفقیت ارسال شد
تعداد درخواست ارسال شده :
باشه
درخواست شما ارسال نشد
باشه