عبارت جستجو باید حداقل 4 حرف باشد

دسته بندی سنگ

اشتراک گذاری

102 1398/04/22 - 19:13

توضیحات سنگ چینی مشکی سیرجان

آنالیز سنگ چینی مشکی سیرجان

میزان مطلوب تخلخل جذب آب وزن مخصوص مقاومت فشاری مقاومت سایشی
MIN Petty 0.15 2.5 500 3
MAX 1 0.7 2.7 1400 6
مشکی سیرجان

دسته بندی سنگ

اشتراک گذاری

ورود

ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ و عدد و حروف خاص استفاده کنید

درخواست قیمت چینی مشکی سیرجان

درخواست شما با موفقیت ارسال شد
تعداد درخواست ارسال شده :
باشه
درخواست شما ارسال نشد
باشه