عبارت جستجو باید حداقل 4 حرف باشد

سنگ بادبر

سنگ بادبر
سنگ بادبر سنگی است که با تیشه دستی شکلی منظم به آن داده می شود. سنگ بادبر در نمای سختمان، محوطه سازی و سنگفرش کاربرد دارد.

ورود

ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ و عدد و حروف خاص استفاده کنید

درخواست قیمت

درخواست شما با موفقیت ارسال شد
تعداد درخواست ارسال شده :
باشه
درخواست شما ارسال نشد
باشه